O2 CR prodloužila užívání značky do roku 2036

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.O2 CR prodloužila dobu, po kterou může využívat ochrannou známku O2. Dosavadní prodloužená dohoda by vypršela v lednu 2022. Aktuálně bude moci společnost využívat ochrannou známku O2 do konce roku 2036. Za prodloužení o 3 roky společnost v roce 2017 zaplatila 900 mil. Kč. Odhadujeme, že aktuální prodloužení o téměř 15 let vyjde společnost na 2-3 mld. Kč (6,7-10 Kč/akcii). Přesnější vyčíslení se dozvíme z celoročních výsledků, které budou zveřejněny zřejmě na přelomu ledna a února 2021. Rovněž předpokládáme, že může docházet k rozkladu platby do několika období vzhledem k delšímu časovému úseku. Takový přístup by umožnil rozvolnit potřebu finančních prostředků do delšího časového úseku, což by společnosti uvolnilo kapacitu na jiné využití, například pro dividendy. Samotné prodloužení vnímáme jako správný krok vzhledem ke známosti značky. Vzhledem k dlouhodobosti kontraktu očekáváme úsporu na roční bázi vůči poslední dohodě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.