Pololetní úpravy indexu CECE

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ve středu večer vídeňská burza oznámila pololetní úpravy regionálního indexu CECE a domácího indexu PX. Nové váhy začnou platit od pondělí 21. září, ale reálně změna vah proběhne na závěr obchodování v pátek 19. září. Z titulů obchodovaných na pražské burze se úpravy indexu CECE přímo týkají pouze akcií CME. U CME dojde podobně jako předchozí kvartály k drobnému zvýšení počtu akcií a následně i mírnému nárůstu váhy. Výraznější změny v rámci zářijové změny vah se týkají hlavně maďarských a polských akcií.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.