Řeka příležitostí

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Jan Jandák je trader J&T banky se zaměřením na sales trading a expert na akciové trhy. Přes dvacet let se věnuje obchodování s akciemi, dluhopisy a měnami. Ve své pozici každodenně komunikuje s retailovými klienty i finančními institucemi a exekuuje jejich objednávky.


Řeka příležitostí

Tento týden se na rumunské burze začala obchodovat nová zajímavá emise – společnost Transport Trade Services (TTS) –, která provozuje lodní přepravu zboží po Dunaji od horního toku v Německu až k Černému moři v Rumunsku, ale především v Rumunsku na jeho dolním toku a na kanálu u Constanty. Na lodní přepravě po Dunaji se podílí cca ze 30 %, v přístavu Constanta má podíl na odbaveném zboží cca 20 %, a je tak pravděpodobně největším subjektem v tomto oboru v Rumunsku.

V tomto IPO jde o sekundární prodej současnými akcionáři, kteří odprodali polovinu svých podílů.

Prodalo se 15 milionů akcií (free float po IPO 50%) za cenu 19,20 RON/akcie. Nabídka tedy stanovila hodnotu firmy kolem 170 milionů USD, čímž se řadí mezi největší IPO v Rumunsku za poslední tři roky.

TTS přepravuje hlavně suroviny, zemědělské produkty a chemikálie. Součástí infrastruktury firmy jsou lodní terminály v Constantě a podél Dunaje ve vnitrozemí Rumunska a dále 466 lodí a tahačů.

Společnost má tržby okolo 500 milionů RON ročně s EBITDA marží okolo 20 % a čistým ziskem okolo 50 milionů RON. Růst hospodaření očekáváme pozvolný (tržby i EBITDA okolo +6 % ročně v příštích letech), kde růst je limitovaný objemem výroby a celkové přepravy po Dunaji.

TTS vyplácí dividendu a čeká se růst výplatního poměru. Za rok 2020 vyplatili 0,54 RON/akcie (poměr 37 % ze zisku), za letošní rok mají vyplácet 45 % a poměr může dále růst až na 75 % příští rok, dividendový výnos tedy nad 5%, což je na rumunský trh průměrná hodnota. Firma má pouze malý dluh na úrovni net debt / EBITDA cca 0,2, což dává potenciál k výplatě dividend a/nebo akvizicím v budoucnu.

Firma v porovnání s konkurenty v sektoru lodní dopravy není drahá, nicméně zároveň je organický růst firmy omezený (růst o jednotky % ročně), protože poptávka záleží na výrobě v regionu a je z velké části mimo moc firmy. Výhoda firmy v následujících letech může být vodní přeprava jako taková, protože ta je z hlediska „sustainability“ společně s železniční preferovaná. V přepočtu na kilometr a tunu přepraveného zboží má totiž relativně nízké emise uhlíku, proto by z pohledu ESG fondů mohla být preferovaná.

Investice do defenzivního, leč cyklického, sektoru lodní dopravy může být na první pohled nudná, nicméně v kontextu postupného otevírání ekonomik v postcovidové době lze očekávat rychlý návrat k minulým objemům dopravy (viz například středeční oznámení srbské železárny HBIS Group o obnovení výroby po roční odstávce, kde HBIS tvoří cca 7 % tržeb TTS).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.