Primoco vytvořilo již za 1Q zisk EBITDA jako za celý r. 2022, čeká další kontrakty

2-minutové čtení
J&T specialistaVýrobce bezpilotních letadel Primoco UAV dnes oznámil předběžné nekonsolidované tržby za 1. kvartál roku ve výši 103,1 mil. Kč, což je téměř pětinásobná hodnota oproti 21,7 mil. loni v 1Q. Zisk před odpisy EBITDA dosáhl 65,9 mil. Kč, opět zhruba pětinásobný oproti 1Q22, a Primoco tak vytvořilo letos již za první kvartál zisk EBITDA jako za celý loňský rok (rovněž 65,9 mil. Kč). Marže zisku EBITDA téměř 64 % letos v 1Q je dokonce vysoko nad dlouhodobým cílem firmy 40 – 50 %. Šéf firmy Ladislav Semetkovský uvedl, že firma má od začátku roku dva nové kontrakty na 11 strojů ve výši 10,75 mil. EUR (cca 251 mil. Kč) a během dubna chce podepsat další zakázky na 8 letadel a řídících stanic za 12,6 mil. EUR (295 mil. Kč). Pokud se tyto kontrakty podaří podepsat, firma by tak měla mít již smlouvy na 546 mil. Kč, přičemž výhled firmy počítá s kontrakty za 1 mld. Kč za celý rok. Tento cíl také šéf firmy potvrdil. Společnost již získala část certifikace NATO STANAG 4703 týkající se spalovacího motoru Primoco Engine 340, přičemž očekává dokončení celé certifikace v létě. Ta může významně podpořit další prodeje. Prudký růst hospodaření firmy je podle nás dobrou indikací výrazně vyšší poptávky po typu bezpilotních letadel, které Primoco nabízí, a je podle nás pozitivní zprávou pro akcie společnosti.

V odděleném oznámení Primoco minulý čtvrtek uvedlo, že uzavřelo s malajsijskou firmou GIAAN Group smlouvu na dodávku kalibračního systému NAVAID. Ten bude dodán na dvou letadlech Primoco One 150. Tato smlouva spadá do výše uvedených smluv uzavřených od počátku roku. Systém se používá pro kontrolu a kalibraci letištních navigačních a vizuálních systémů. Cena zakázky je 3,7 mil. EUR, tj. asi 86,5 mil. Kč. Podle gen. ředitele Primoca Ladislava Semetkovského dovedou bezpilotní letadla nést stejné kalibrační zařízení jako pilotovaná letadla a tím dovolují snížení nákladů. Zpráva naznačuje, že současná poptávka není pouze pro obranné složky, ale také pro jiné typy zákazníků.

 

mil. Kč, nekons.1Q 2023r/r1Q 2022
Tržby103,1375%21,7
EBITDA65,9410%12,9
marže63,9%+4,4 pr.b.59,5%
Zisk před zdaněním65,3435%12,2
Zisk po zdanění52,9334%12,2

Zdroj: Primoco UAV, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.