Primoco: Konec druhého kola úpisu akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Dnes ve 12:00 končí druhé, veřejné kolo úpisu akcií společnosti Primoco UAV. V něm mohli investoři upsat nové akcie společnosti za cenu 260 – 360 Kč/ks. Primoco minulé pondělí uvedlo, že zatím upsalo 42 % z maximální velikosti úpisu 655 tis. akcií. Výnos z emise bude využit hlavně na výstavbu nové výrobní haly v Krašovicích u Písku, kde má již společnost testovací letiště, a splacení akcionářské půjčky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.