Erste Group: Dokončení zpětného odkupu akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Banka oznámila, že 16. února naplnila program zpětného odkupu akcií. Erste Group v rámci tohoto programu odkoupila 8,9 mil. kusů vlastních akcií (2,07 % všech vydaných akcií) za celkovou částku 300 mil. EUR, průměrná cena koupených akcií tak byla 33,8 EUR. Management již dříve indikoval, že bude využívat zpětný odkup akcií jako doplněk k řádné dividendě v případě, že neuvidí na trhu žádné významnější růstové příležitosti. Očekáváme, že na nadcházející valné hromadě (22. května) akcionáři schválí nový odkup vlastních akcií, a to zřejmě ve větším objemu než ten nedávno dokončený.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.