IPO mmcité: Výrobce městského mobiliáře plánuje vstup na trh Start

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pražská burza včera přinesla souhrn informací o plánovaném vstupu české společnosti mmcité na trh Start. Zlínská firma mmcité vyrábí a instaluje městský mobiliář, tj. lavičky, stojany či čekárny do měst v ČR i v zahraničí. Společnost je na trhu 30 let a za tu dobu vybudovala pobočky v 10 zemích světa, které podporují prodeje v několika desítkách zemí. Za r. 2022 firma utržila cca 1 mld. Kč, z čehož asi 80 % pochází ze zahraničí, a odhaduje zisk EBITDA na 55 mil. Kč. Firma plánuje vydat nové akcie až za 160 mil. Kč, které by financovaly akvizici či rozšíření výrobních kapacit. Tím chce firma reagovat na údajně enormní nárůst poptávky po svých produktech. Nové akcie by měly po IPO představovat zhruba třetinu firmy. Nyní vlastní 92 % akcií společnosti její zakladatel David Karásek. IPO by mělo proběhnout v první polovině letošního roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.