Tak ho tady po 15 letech máme!

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Jiří OchetzTak ho tady po 15 letech máme!
#Trendy#Byznys

Řeč je o územním rozhodnutí na jeden z našich pilotních projektů TRIO Brno. Vzdušnou čarou půl kilometru od katedrály sv. Petra a Pavla vlastníme už více než 15 let čtyři hektary v rámci velkého rozvojového území Jižního centra. Název představuje slovní zkratku ulic, mezi kterými se naše pozemky v Brně nachází – Trnitá a Opuštěná. Jsou to také tři městské bloky, které v souladu s moderními trendy života v sobě kombinují tři funkce – bydlení, práci a volný čas. A 11 miliard korun, které do projektu investujeme.


To, že doba povolovacího řízení je hlavní brzdou výstavby v Česku, je známá a developery často zmiňovaná věc. Jak by také ne, když každý rok navíc projekt vlastně zbytečně prodražuje a ve finále se logicky musí odrazit i v prodejní ceně. Že se tak velké území nedá připravit k výstavbě za rok ani za dva je všem jasné. Ale tipovali byste 15? A to ještě město Brno od začátku o náš projekt stálo. Pomohli jsme jim zorganizovat velkou urbanistickou platformu, ve které zasedl zkušený americký architekt Mark Johnson. Jako první v Česku jsme doslova prokopali a podepsali s městem memorandum o spolupráci, které je dnes již celkem běžným instrumentem mezi soukromým a veřejným sektorem. Za dalších pět let následovala smlouva o spolupráci, a to bylo na české poměry svižné.

A nový stavební zákon? Z původního záměru „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“ z roku 2019 mnoho nezbylo. Po nekonečném počtu úprav došlo po obsahové stránce k ústupkům v oblasti institucionální, územního plánování, procesu, ale i v oblasti hmotného práva. Zákon ještě ani nenabyl účinnosti a už tu byla odkládací novela a následná velká věcná novela.

Tedy, od 1. ledna 2024 stavební úřady zůstávají pod kontrolou samospráv a zamýšlená integrace agend dotčených orgánů tak vzala za své. Místo jednoho specializovaného odvolacího úřadu tu ale máme jiný, Dopravní a energetický stavební úřad. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí bude nově spadat pod prvoinstanční stavební úřad a ještě pár věcí se v praxi změní. Že by to byl krok vpřed oproti současnému stavu, je diskutabilní.  Rozhodně dobře vypadá, že místo územního rozhodnutí a stavebního povolení se bude nově vydávat pouze jedno rozhodnutí o povolení záměru. To nás v čase ale o mnoho neposune.


Novinové články ceny nedělají

Jiří Ochetz, ředitel marketingu a člen představenstva J&T REAL ESTATE


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.