Makro: Viceguvernér Frait pro rychlejší pokles sazeb ČNB

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Viceguvernér České národní banky (ČNB) Jan Frait se v rozhovoru pro agenturu Reuters až nečekaně rázně vyslovil pro rychlejší snižování sazeb. Inflační vývoj se stabilizuje, spotřebitelská poptávka domácností je utlumená, což podle Fraita dává důvody pro razantnější změnu sazeb. Viceguvernér Frait uvedl, že preferuje přístup, kdy na začátku se provede razantní krok a teprve až potom se přejde k jemnému ladění. Na únorovém zasedání je Frait připraven hlasovat pro snížení sazeb alespoň o 50 bazických bodů, možná i více, podle vyznění nové makroekonomické prognózy. Frait uvedl, že vůči předchozí prognóze letos očekává nižší ekonomický růst a tím pádem i rychlejší pokles sazeb. Finanční trhy na konci letošního roku očekávají 2T repo sazbu ČNB pod úrovní 4 procent, což je podle Fraita realistické očekávání.

Rozhovor viceguvernéra Fraita je zatím nejvíce holubičí komentář z ČNB, když ostatní členové bankovní rady naznačovali opatrné snižování sazeb kvůli řadě rizik. Nadále předpokládáme, že bankovní rada ČNB na dalším zasedání (8. února) sníží sazby o 25 bazických bodů na 6,50 %, i když je pravděpodobné, že se objeví hlasy (Frait, Holub) pro snížení sazeb o 50 bazických bodů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.