CPI PG: Vykoupeny dluhopisy za 335 mil. EUR, nad původním plánem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost CPI Property Group (CPI PG) včera oznámila, že vykoupila v oznámeném tenderu dluhopisy za 335 mil. EUR.

Společnost CPI Property Group (CPI PG) včera oznámila, že vykoupila v oznámeném tenderu dluhopisy za 335 mil. EUR. To je nad původním plánem, který počítal s 250 mil. EUR ve třech emisích dluhopisů (2,75/2026, 1,625/2027 a 2,75/2028). Společnost uvedla, že držitelé dluhopisů celkově nabídli k odkupu dluhopisy za 700 mil. EUR, přičemž výsledná odkupní cena byla nad minimy, které společnost u jednotlivých emisí nabídla. CPI PG plánuje pokračovat v divesticích nemovitostí a používat přebytečnou hotovost ke snížení zadlužení a podpoře svých dluhopisů na trhu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.