Makro: Změnu sazeb ČNB nečekáme

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Dnes bude bankovní rada ČNB na řádném zasedání diskutovat o nastavení měnové politiky. Spolu s většinou trhu čekáme, že úrokové sazby zůstanou již beze změny (0,25 % pro 2T repo) po předchozím snižování sazeb (o 125 bodů v dubnu a 75 bodů v květnu). Minulý týden se tři členové bankovní rady (guvernér Rusnok, viceguvernér Mora a Benda) nezávisle na sobě jasně vyjádřili, že pro další uvolnění měnové politiky ČNB zatím nevidí důvod. Také průběžná data z ekonomiky byla spíše lepší, než je prognóza ČNB.

V současnosti očekáváme, že ČNB bude delší dobu držet úrokové sazby beze změny (0,25 %) a pouze v případě zhoršení vývoje může dojít k snížení sazeb i na technickou nulu (0,05 %). Užití jakýchkoliv nestandardních nástrojů ze strany ČNB v dohledné době zatím nečekáme.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.