Pražská burza pod prodejním tlakem

1-minutové čtení
J&T specialistaPražská burza v průběhu dnešního obchodování akcelerovala pokles a zakončila slabší o 1,24 % d/d při solidních objemech. Ve volném pádu pokračovaly akcie Avastu, které ve čtvrtečním obchodování odepsaly hrozivých 12,3 % a výrazně se tak podílejí na celkovém poklesu pražské burzy. Titul dosáhl nadprůměrného objemu 186 mil. korun a stále zatím nepřichází stabilizace. Nadprůměrná aktivita a především prodejní tlak byl znát také u akcií ČEZ. Akcie ČEZ v objemu 195 mil. korun zakončily slabší o 0,79 % na závěrečné ceně 505,50 Kč a postupně tak s celým trhem vyklesávají. Žádný jiný titul na pražské burze nedosáhl výraznější obchodní aktivity a výraznější procentní změny. Akcie ČEZ a Avastu tak stojí za téměř 2/3 čtvrtečního objemu na burze.        


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.