Makro: Průmysl táhla hlavně výroba aut

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Průmyslová výroba v březnu vzrostla o 1,7 % m/m (+0,5 % m/m v únoru) a v meziročním srovnání byla vyšší o 2,2 % r/r (+2,0 % r/r v únoru). V rámci průmyslu se dál rozevírají výrazné nůžky mezi jednotlivým sektory, částečně podle energetické náročnosti. Speciální případ je výroba aut (+6 % r/r), kterou provází velké výkyvy ve výrobě kvůli výpadkům v dodavatelských řetězcích. Energeticky náročné obory jako chemický průmysl, hutní výroba, výroba stavebních materiálů a skla vykazují hluboký propad produkce o 10-20 %, kdy na ně dopadají drahé energie. Smíšené vyznění údajů z průmyslu doplnil propad nových zakázek (-2 % r/r), a to hlavně ze zahraničí (-5 % r/r). Pro ČNB může být velmi varovným signálem zvýšený růst mezd (9 % r/r) na začátku roku. Průmysl má před sebou řadu nejistot a rizik (drahé energie, dodavatelské řetězce, rostoucí sazby), pro letošní rok bude jakýkoliv růst dobrý výsledek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.