Makro: Předstihové ukazatele v průmyslu ukazují na zrychlení růstu aktivity

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V pondělí byl zveřejněn index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za říjen, který vzrostl na 2leté maximum 51,9 bodů (50,7 v září; 49,1 v srpnu). Výsledek s odstupem naplňuje očekávání o oživení aktivity v průmyslu. Index se poprvé od října 2018 přiblížil k úrovni 52 bodů. Hranice 50 bodů odděluje pásmo růstu (nad 50 bodů) a poklesu. S odstupem se projevuje oživení průmyslu v západní Evropě, kde se indexy PMI dostaly nad hranici 50 bodů již v červenci. V říjnu se indexy nákupních manažerů v průmyslu dostaly v Německu na 2leté maximum (58,2 bodů), podobně na tom byla i celá eurozóna (54,8 bodů). To zvyšuje šance, že do konce roku dojde v domácím průmyslu ještě ke zrychlení aktivity.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.