Moneta: Informace z konferenčního hovoru

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta pořádala konferenční hovor k výsledkům za 3Q, kde mimo jiné zaznělo:

  • Banka v současné době provozuje 140 poboček, dalších 6 jich pak plánuje zrušit do konce roku či v prvním kvartále příštího roku.
  • Management nadále očekává čisté úrokové výnosy v posledním čtvrtletí tohoto roku na úrovni 2 225 mil. Kč i přes výpadek z ukončení úročení povinných minimálních rezerv (120 mil. Kč). Tento výpadek má být kompenzován rychlejším růstem depozit oproti původním předpokladům.
  • Pokud nedojde k něčemu neočekávanému, rizikové náklady by za celý rok měly být spíše u dolního okraje výhledu (15 – 35 b.b.).
  • Management v současné době pracuje na aktualizaci střednědobého plánu a nový výhled bude zveřejněn v únoru v rámci prezentace výsledků za celý letošní rok. Na základě předběžných propočtů by minimální očekávaný zisk ve výši 4,8 mld. Kč měl zůstat i v aktualizovaném výhledu. Generální ředitel Tomáš Spurný zároveň zdůraznil, že výhled je vždy minimum, které banka plánuje dosáhnout.
  • Pro obnovení růstu úvěrového portfolia je podle Spurného potřeba kombinace nižší inflace, nižších úrokových sazeb a důvěry domácností a podniků v budoucí vývoj. Banka pak plánuje podpořit růst prostřednictvím komunikace a nastavení schématu odměňování u zaměstnanců. K tomu by mělo dojít kolem druhého kvartálu příštího roku.
  • Ohledně dividendy management zvažuje několik možností a 80% hranici výplatního poměru považuje za minimum.

Celkově konferenční hovor podle našeho názoru podpořil pozitivní vyznění prezentovaných výsledků.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.