Komodity – stále efektivní nástroj diverzifikace portfolia

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Marek se jako portfolio manager věnuje sledování vývoje na komoditním trhu a následné správě komoditního fondu, na starosti má i J&T fondy životního cyklu.


Komodity – stále efektivní nástroj diverzifikace portfolia

Ropa, plyn, ale i zemědělské komodity i přes nedávnou korekci nadále prokazují, že mohou fungovat jako prostředek efektivní diverzifikace portfolia a zajištění proti geopolitickému riziku.

Vzájemný vztah (korelace) akcií a dluhopisů má tendenci během krize stoupat a pohybuje se v Evropě aktuálně na poměrně vysoké hodnotě 0,6. Účinné rozložení rizik investičního portfolia umožňuje naopak přetrvávající negativní korelace komodit s akciemi, která se naplno projevila letos na jaře po ruské invazi na Ukrajinu. Přidáním záporně korelovaného instrumentu do investičního portfolia dokáže snížit rizikovost portfolia při zachování výše jeho výnosu.

Následující graf znázorňuje vývoj korelace evropského indexu Eurostoxx 50 a komoditního indexu BCOM za několik posledních let.


 


Zdroj Bloomberg, J&T Investiční společnost, a. s.

Z důvodu nízkých zásob a možné eskalace konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem se ceny ropy drží v rozmezí 80–100 USD/barel. I když se kvůli slábnoucí poptávce neočekává další výrazný růst cen u většiny komodit, k jejich celkové návratnosti bude nadále přispívat výnos z rolování termínových kontraktů (tzv. Roll/Carry Yield). Pozitivní výnos z otáčení kontraktů Futures umožňuje aktuální klesající termínová křivka (tzv. Backwardation) u energetických komodit.

Tento fixní výnos energetického indexu sledujícího ceny ropy, plynu a benzínu se přes nedávný pokles spotových cen stále drží okolo 15 % p. a. U širokého indexu Bloomberg Commodity, který zahrnuje i kovy a zemědělské plodin, činí v průměru více než 6 % p. a. Aktuální pokles energetických komodit, zejména zemního plynu, způsobený teplejším počasím nemusí mít s blížící se zimou dlouhé trvání. U ropy navíc výrazným poklesům cen brání OPEC plánovanou redukcí těžby o 2 milióny barelů denně. U obilovin rovněž přetrvává spíše pozitivní výhled vzhledem k nízkému stavu zásob a revizím objemu letošní sklizně směrem dolů. Investoři tak mají šanci na realizaci kladných výnosů i v době přetrvávajícího negativního sentimentu na akciových trzích.Zdroj Bloomberg, J&T Investiční společnost, a. s.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.