Natland: LTV v r. 2019 v souladu s kovenanty

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Natland rezidenční investiční fond (NRIF) informoval, že ke konci r. 2019 dosáhl ukazatel LTV (loan-to-value) hodnoty 62,99 %. Tím vyhovoval povolenému maximu 75 %.

Natland rezidenční investiční fond (NRIF) informoval, že ke konci r. 2019 dosáhl ukazatel LTV (loan-to-value) hodnoty 62,99 %. Tím vyhovoval povolenému maximu 75 %. NRIF tak uvedl, že nedošlo k žádnému porušení emisních podmínek dluhopisů 5,47/2024.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.