VIG: Dividenda by nově měla být minimálně na úrovni předchozího roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Představenstvo společnosti rozhodlo o aktualizaci dividendové politiky, která doposud předpokládala vyplacení 30–50 % čistého zisku. Nově pojišťovna stanovila, že minimální úroveň dividendy bude na úrovni předchozího roku. Za rok 2023 by tak VIG měla vyplatit dividendu v minimální výši 1,3 EUR na akcii (5% hrubý div. výnos). Z našeho pohledu se jedná pouze o formalizaci dosavadního přístupu, když vyplácená dividenda s jednou výjimkou postupně roste od roku 2016. Výjimkou byla pouze dividenda za rok 2020, který byl negativně ovlivněn dopady pandemie Covid-19.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.