PMČR: Rozhodnutí o přechodu na výrobu bezdýmových produktů do roku 2025

1-minutové čtení
J&T specialistaŠéfka Philip Morris ČR A. Gontkovičová odhaduje, že rozhodnutí o přechodu výroby na čistě bezdýmové produkty v ČR padne v roce 2025. Pokud by to znamenalo, že do té doby firma bude zvyšovat investiční náklady na přebudování výroby, tak by to představovalo významné navýšení investičních nákladů a potenciálně i omezení současné produkce klasických cigaret. To by mohlo vést i k přechodnému omezení výplaty dividend. Plán přechodu na bezdýmové produkty je sice logickým krokem, který se děje v rámci skupiny, nicméně prozatím není znám přesný dopad do domácí produkce. Prozatím je ČR využíváno mimo jiné jako producent běžných cigaret pro zahraniční trhy. Bezdýmové produkty v ČR dosud nejsou v rámci skupiny Philip Morris vyráběny. Bez bližších informací a plánů ohledně přechodu na výrobu nových produktů se můžeme jen dohadovat o konkrétních dopadech. Avšak z krátkodobého hlediska a bližších informací považujeme informaci lehce negativní vzhledem k možnosti omezení dividendové kapacity. Avšak vnímáme, že firma může využít například externích zdrojů, které jsou aktuálně téměř nulové, nebo jiného scénáře přechodu na bezdýmové produkty. Současně tento krok považujeme za nutný z dlouhodobého hlediska.    


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.