Savarin: Ministerstvo kultury zamítlo část projektu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací webu e15.cz Ministerstvo kultury zamítlo část developerského projektu Savarin v centru Prahy. Má jít o část projektu ve vnitrobloku. Podle ministerstva byl záměr developera odmítnut z pohledu památkové péče, a věc se tak vrací o odvolacímu stavebnímu orgánu. Zástupce společnosti Crestyl, která projekt připravuje, nicméně uvedl, že harmonogram projektu s podobnými rozhodnutími a následnými odvoláními počítá. Podle webu e15.cz se nicméně bude muset po tomto rozhodnutí část projektu zmenšit. Podotýkáme, že na jiné části projektu Savarin již Crestyl platné stavební povolení má.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.