O2 CR: Management navrhuje celkovou dividendu 21 Kč/akcii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Management O2 CR dle očekávání navrhuje celkovou hrubou dividendu 21 Kč (9,5% hrubý div. výnos). Dividenda je složena ze 17 Kč/akcii ze zisku za rok 2019 a 4 Kč/akcii z emisního ážia. Poslední obchodní den s nárokem na zmíněnou dividendu bude 2. 4. 2020. Management dále navrhuje zrušení vlastních akcií v objemu 9337910 ks (zhruba 3 % kapitálu) a pokračování v odkupu vlastních akcií i po 8. 12. 2020 na dalších pět let. Původní rozhodnutí o odkupu vlastních akcií bylo z roku 2015. O2 Slovakia vyplatí mateřské společnosti O2 CR dividendu ve výši 1,3 mld. Kč (zhruba 4,2 Kč/akcii O2 CR). Výše dividendy a prodloužení odkupu vlastních akcií byly trhem očekávány. Rozhodnutí o zrušení vlastních akcií bylo jednou z očekávaných možností. Dividenda ze slovenské dcery je rovněž v rámci odhadů. Celkově hodnotíme lehce pozitivně, že společnost pokračuje ve štědré dividendě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.