Alena Tkáčová: Svět se mění. Je třeba dívat se na majetek z dlouhodobé perspektivy

9-minutové čtení
J&T specialista

Alena Tkáčová: Svět se mění. Je třeba dívat se na majetek z dlouhodobé perspektivy

Devadesátá léta a éra čtyřprocentních úrokových sazeb na vkladech jsou pryč. Svět se mění a s ním i ekonomiky jednotlivých zemí. A to nejen kvůli pandemii covidu-19. Rychle roste objem peněz v ekonomice, stoupá inflace a prim začínají hrát nová odvětví. Česku v příštích letech hrozí znehodnocování peněz a vyšší zdanění příjmů i majetku. „Aby banky ochránily majetek svých klientů, musí na dané změny reagovat a reagovat včas by měli i investoři samotní,“ upozorňuje Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky.

Co se ve světě tak výrazně změnilo?

Svět se po finanční krizi v roce 2008 nenávratně změnil a s příchodem pandemie covidu-19 se do popředí ještě více dostala otázka budoucího uchování hodnoty majetku. Monetární a fiskální expanze po celém světě stlačila reálné úrokové sazby do záporu nebo blízko nulovým hodnotám. Skrytá inflace, která v České republice a dalších zemích už řadu let probíhá, tlačí volné peníze v ekonomice do finančních a reálných aktiv, nikoli do spotřebního zboží. Lidé si tak vlastně neuvědomují, jak rychle peníze ztrácejí svou hodnotu. Krásně je to vidět ale například na cenách bytů, které neodrážejí nic jiného než právě inflaci a znehodnocující měnu. Inflaci už dnes nepokryjí nejen termínované vklady, ale ani dluhopisy, a to dokonce ani ty podnikové. Stále častěji slýchám otázky, kam až finanční represe může zajít, zda nemůže dojít ke znárodňování majetku a kdo uhradí stále se prohlubující státní dluh.

Přebytek peněz v ekonomice však není jediná změna. Vlivem pandemie došlo k ochromení mnoha tradičních odvětví a růstu nových, jako jsou e-commerce, logistika a fintech. Pokud tedy chtějí lidé uchovat hodnotu svého majetku, musí upravit své investiční portfolio, a to jak z pohledu struktury, tak z hlediska oborů.

Češi jsou ale poměrně konzervativní. Jak by podle vás měli postupovat?

Musí se naučit nedívat se na procento úroku, nespokojit se jen s fixním výnosem, ale otevřít se vyššímu riziku. Je třeba pojmenovat, co od peněz a za jak dlouho očekávají, a podle toho hodnotit úspěšnost investice. Tedy vědět, jaké mají příjmy a výdaje a co se zbytkem chtějí přesně dělat – například si každých pět let pořídit nové auto a za patnáct let poslat děti na prestižní školu. Pak by měli důvěřovat svému bankéři a nesledovat, jestli jeden rok přinesla investice tři nebo sedm procent, ale hodnotit až podle toho, že to auto i školu mohli zaplatit. Je tedy důležité naučit Čechy dívat se mnohem dál za horizont tří let a myslet mnohem více dopředu. Nebát se nejistoty budoucího výnosu a zabezpečit se proti vlivu inflace a dalších ekonomických vlivů.

Z pohledu investic se trh nyní chová nelogicky, vše je i přes fundament věci velmi drahé a my si s kolegy říkáme, že přestávají platit léty ověřené poučky. Proto je třeba mít investice opřené o něco reálného – nemovitosti, komodity, zlato nebo firmy, zkrátka něco, co si i přes případné korekce trhu stále udrží hodnotu. Je třeba přestat doufat v návrat devadesátek, kdy byly úroky na vkladech čtyři a více procent a vše bylo pojištěné. Ta doba je nenávratně pryč. Na úrocích se nedá zbohatnout, pokud nejste ochotni přijmout i riziko.

Jak jste na tuto situaci reagovali v J&T Bance?

Reagujeme ve více rovinách. Velice důležitá je komunikace a edukace. Tedy informovat a upozorňovat investory a klienty na aktuální rizika i příležitosti tak, aby měli dostatek času reagovat.

Investiční příležitosti pak vidíme v reálných aktivech a private equity. Určitě nám v této oblasti nahrávají naše dlouhodobá partnerství a znalosti z různých odvětví, jakými jsou například reality, média, ale také třeba energetika. V tomto přístupu a sdílení know-how je „rodina J&T“ unikátní. Chceme klientům nabízet produkty a investiční příležitosti, které nejen překonají stávající inflaci, ale v dlouhodobém horizontu budou hodnotu majetku nejen ochraňovat, ale také z něj přinášet pravidelný výnos.

Příkladem takového produktu a přístupu je nový fond J&T INVESTMENTS, který investorům nabízí možnost investovat po boku majitelů a partnerů J&T. Určen je k dlouhodobému zhodnocování rodinného majetku, ze kterého investor bude pravidelně získávat výnos, rentu, která mu bude pokrývat jeho potřeby. Fond by měl být jedním z pilířů investičního portfolia nejen našich klientů, ale všech kvalifikovaných investorů, pro které je otevřen. Již má za sebou první investice a pár měsíců po otevření spravoval majetek v objemu tří miliard korun. Zájem ze strany investorů mu tedy nechybí. Pro větší flexibilitu investorů pak fond vstoupil na pražskou burzu. I když počítáme s investičním horizontem přesahujícím pět a více let, uvědomujeme si, že mohou nastat situace, kdy je třeba mít finance při ruce. To právě obchodování na burze s podílovými listy fondu investorům umožní.

Nová odvětví a firmy, které se rozjíždějí, jsou dle našeho názoru další investiční příležitostí, která by měla být v nějaké formě zastoupena v portfoliu investorů. V této oblasti se investorům nabízí nejen venture kapitálový fond J&T Ventures, který se zaměřuje na investice do začínajících firem, ale také třeba J&T Thein, který se zaměřuje na investice do ICT a kyberbezpečnosti. Dalším příkladem může být třeba Blockchain fund, kterým jsme investorům nabídli možnost investovat do kryptotechnologií.

Příležitosti vidíme také u akciových investic, ale vzhledem k tomu, že za posledních několik let se k investování na burze dostalo díky demokratizaci burzovního obchodování více investorů, je třeba se připravit na vyšší volatilitu.

Souvisí s tím, co říkáte, také ukončení služby Clear Deal?

Prostřednictvím služby Clear Deal jsme se před lety otevřeli trochu jiné cílové skupině, které jsme chtěli ukázat, jak se přístup privátní banky liší od té retailové. Učili jsme od těch nejnáročnějších a nejbohatších a naše zkušenosti a pohled na správu financí jsme pak představili pro nás „retailovému“ segmentu. Zpočátku jsme nabízeli hlavně vklady, šlo o jasnou dohodu mezi námi a klientem, jasné podmínky a jasný úrok. Proto tedy název Clear Deal.

 

Stále reagujeme na dění na trhu, tak abychom klientům naplnili jejich očekávání a hlavně potřeby, které mají. A v době uvolněné měnové ekonomiky spořit zkrátka nestačí. Proto jsme postupně nabídku Clear Deal rozšiřovali o investiční příležitosti, ať už v podobě podílových fondů, nebo například dluhopisů. Služba Clear Deal se časem transformovala, a proto jsme opustili její název, který značil jasný úrok za jasnou dobu, což u investic nejde ručit. Neměníme však přístup ke klientům, stále se snažíme zachovávat jednoduchost a rychlost obsluhy a nabízet výjimečné příležitosti, na kterých spolu s námi mohou růst.

Jak se tedy služba změnila?

Vždycky jsme vynikali na poli investic a správy majetku. Jestliže je ambicí klienta peníze zhodnocovat, musí je v dnešní době investovat. A je jedno, zda se bude jednat o jednorázovou investici ve vyšším objemu, nebo o pravidelnou investici v řádu tisíců. Oba přístupy mají své výhody a jsou určeny všem investorům bez rozdílu výše majetku.

Vkladové produkty zůstávají i nadále v nabídce, ale měly by být pouze doplňkem portfolia, nikoliv stěžejním produktem ke zhodnocení financí. Jsou to totiž právě vkladové produkty, které inflaci a jejímu dopadu neumí čelit. Lidé tak spíše ztrácejí, než získávají. I proto jsme zvedli hranici možnosti založit si vklad a stát se tak klientem banky na milion korun. Jasným zpřístupněním investic a upozaděním vkladů tak dáváme najevo, kde vidíme budoucnost. A pokud chce někdo vklad využít k diverzifikaci portfolia, není pro něho hranice milionu překážkou.

Došlo k nějakým změnám u privátního bankovnictví?

Privátní bankovnictví bylo vždy založeno na perfektní znalosti klienta a maximální důvěře. Tu jsme pocítili zejména v minulém roce, kdy kvůli pandemii covidu-19 na trhy poprvé od finanční krize vstoupila panika a hodnota finančních aktiv se začala prudce propadat. Naši bankéři na tuto situaci zareagovali, správně ji vyhodnotili a podařilo se jim klienty uchránit od neuvážených kroků.

Finanční represe nahrává také alternativním investicím, stále více tak řešíme emoční investice zejména v oblasti umění. Představili jsme tedy službu Art Servis, která se přímo na tvorbu investičních sbírek zaměřuje. Pandemie také urychlila přemýšlení o budoucím odkazu a multigenerační správě majetku. Častěji tak řešíme otázku nástupnictví a s tím související prodej či předání nejen firmy, ale celého rodinného majetku a z toho plynoucí „zajištění na stáří“. V poslední zmiňované oblasti představíme novinky v průběhu příštího roku.

Mění se v současné době svět bankovnictví?

Nepochybně mění. Velkým tématem je digitalizace. U privátního bankovnictví je však potřeba kromě rozšiřování digitálních nástrojů stále myslet na to, co klient od tohoto typu bankovnictví očekává, tedy osobní interakci s bankéřem. Bankéř zná nejen potřeby klienta a jeho finanční situaci, ale také si tyto informace umí dosadit do životní situace klienta, do jeho rodinného života. Dokáže tak být klientovi dobrým partnerem v jakékoli situaci a hledat pro něho ta nejvhodnější řešení a příležitosti. Dokáže mu položit otázky, doplnit fakta a zodpovědět otázky, které digitální svět neumí. Bankéř reaguje rychle na potřeby svých klientů, šetří jejich čas a stává se pevným základem pro jejich finanční potřeby. Digitalizace tedy v našem pojetí znamená klientsky orientovaná technologie, která doplňuje služby privátních bankéřů.

cs-hires-41160.jpg

Alena Tkáčová

Alena Tkáčová pracuje v J&T Bance od roku 2009. Ze současné pozice obchodní ředitelky je zodpovědná za plnění obchodní strategie banky v České republice. Před nástupem do J&T působila devět let v USA jako finanční analytička a posléze finanční manažerka v Department of Biomedical Engineering, Oregon Health & Science University. Alena Tkáčová vystudovala ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské –Technické univerzitě v Ostravě.

Proměňuje svět bankovnictví i nová generace milionářů?

Určitě ano. V minulosti se klientem privátního bankovnictví stával člověk ve věku 50 let a výš, dnes rychle roste počet úspěšných mladých podnikatelů a manažerů.

Tato mladší generace se s investiční realitou potkává už v jiném prostředí a je výrazně ovlivněna digitálními technologiemi, sociálními sítěmi a společenskými trendy. Mnohem častěji ji tak oslovuje investování prostřednictvím aplikací. Často netuší, co vše jim může privátní bankéř nabídnout.

Překvapilo vás na mladých investorech něco?

Určitě mladším investorům nechybí odvaha a uvědomují si mnohem více, že pro zisk musí riskovat. Na druhou stranu za takovými rozhodnutími často nestojí nějaké racionální odůvodnění, nějaká hlubší investiční gramotnost, ale právě často trend. Obecně bych řekla, že Čechům stále chybí investiční gramotnost. Nestačí jen vědět, že existují akcie a jak a kde je koupit. Je důležité chápat základní pravidla trhu, dokázat ocenit fundament společnosti a nenaskakovat pouze na vlny, ze kterých člověk neumí včas vyskočit. Příkladem může být nedávná kauza Reddit, ve které mnoho retailových drobných investorů zůstalo po tom, co ti velcí vyskočili.

Mám také pocit, že k investování přistupují více jako k počítačové hře. Bohužel rostoucí ceny aktiv na všech frontách jim zatím nedaly ochutnat neúspěch, ale až dojde ke korekcím trhu, tak tu bude hodně nešťastných příběhů. Tím ale nechci říct, že bychom mezi mladšími nenašli úspěšné investory. Sami máme hned několik mladých portfolio manažerů našich fondů, tedy svěží vítr určitě vítáme.

Kde vidíte budoucnost bankovního sektoru?

Motorem zefektivňování bankovních služeb se stane fintech, proto se na investice do této oblasti zaměřujeme. Myslíme si, že se fintech může stát inspirací v zásadních bankovních činnostech, jako jsou poskytování úvěrů, investování, poradenství, tvorba investičních produktů či automatizace procesů.

V budoucnu bude také přibývat klientů, kteří nepožadují od bank interaktivitu a chtějí si vše spravovat sami. Pro ně bude nutné mít digitálně dostupné služby, přes které si založí jednotlivé produkty, případně budou schopni obchodovat na burze. I když prozatím tento přístup povětšinou preferují více klienti, u kterých správa majetku není tak obsáhlá. Privátní bankovnictví postavené na osobním kontaktu a důvěře bude zachováno zejména pro klienty s větším majetkem a širším komplexním pojetím jeho správy, zde člověka digitalizace nenahradí. Nicméně určitě mu může pomoci v komunikaci a její rychlosti či v oblasti plnění regulačních požadavků.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.