J&T Banka získala mezinárodní investiční rating od Moody´s

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Banka získala mezinárodní investiční rating od Moody´s
#Trendy

Agentura Moody´s 24. ledna oficiálně přidělila J&T Bance investiční rating Baa2 se stabilním výhledem. Banka se tímto krokem zařadila po bok několika elitních firem, které v Česku a na Slovensku investiční rating mají. Kromě jiného Moody´s oceňuje vybudovanou pozici banky v oblasti korporátního financování a také diverzifikovanou a stabilní vkladovou bázi.


„Dosažení mezinárodního ratingu je pro nás velký krok. Rating investičního stupně nám otevírá příležitost získávat kapitál na evropských a světových trzích. Dosažení takového hodnocení je pro nás pak také závazkem do budoucna,“ komentuje Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky.

Mezinárodní ratingová agentura Moody´s přidělila rating dlouhodobých vkladů na úrovni Baa2 se stabilním výhledem a rating krátkodobých vkladů na úrovni Prime-2. Jedná se o ratingové ohodnocení na prestižním, tzv. investičním stupni. Dlouhodobé závazky s hodnocením Baa představují podle definice Moody´s „mírné kreditní riziko“. Krátkodobé závazky s hodnocením Prime-2 odráží „vysokou schopnost splácení“ těchto závazků. Přidělení ratingu tedy znamená, že je banka velkým a stabilním emitentem.

Baa2 disponují jen nejspolehlivější globální emitenti

Na rating úrovně Baa2 ve světě nedosáhne ani řada států. Stejnou úroveň má například Chorvatsko, Maďarsko či Portugalsko. Pro srovnání Česká republika má rating Aa3, který je ještě o pět stupňů výš a celkem třetí nejvyšší vůbec. Z firem získaly v Česku tento rating například České dráhy nebo realitní skupina CPI Property Group, ta však loni po akvizici podniků Immofinanz o hodnocení Baa2 přišla a dostala se o úroveň níž na hodnocení Baa3. I tento rating je přitom v českých podmínkách vzácný a dosáhnou na něj jen velmi spolehliví dlužníci. 


Co je rating

Rating je nezávislé hodnocení, jehož cílem je na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu zjistit, jak je tento subjekt schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým splatným závazkům.

Rating začal být realizován na začátku minulého století v USA, odkud se postupně rozšířil do celého světa. Za nejvýznamnější ratingové agentury můžeme považovat firmy Moody´s Investor Service, Standard and Poor´s a Fitch Ratings.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.