ČNB: Změnu sazeb dnes nečekáme

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Dnes, 3. srpna, se opět sejde bankovní rada České národní banky (ČNB) a bude řešit otázku nastavení měnové politiky. Spolu s trhem očekáváme, že úrokové sazby (7,00 %) zůstanou opět beze změny. Bude zajímavé sledovat, zda se ještě objeví hlasy pro zvýšení sazeb. Celkově očekáváme, že ČNB naznačí, že neplánuje rychle snižovat sazby. Očekáváme, že sazby ČNB na úrovni 7,00 % by mohly vydržet nejen do konce tohoto roku, ale i do začátku roku příštího.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.