J&T ARCH INVESTMENTS hlásí výkon za posledních dvanáct měsíců 7,5 %

9-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T ARCH INVESTMENTS hlásí výkon za posledních dvanáct měsíců 7,5 %
#Trendy#Cíle#Fondy#Akcie

Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel třetí čtvrtletí roku 2022 s objemem aktiv dosahujícím téměř 29 miliard korun a stále se drží na přední pozici mezi největšími FKI v Česku a na Slovensku. Za posledních dvanáct měsíců dosáhlo zhodnocení korunové́ třídy investičních akcií 7,51 %, zatímco v případě eurové třídy to bylo 3,31 %.

Výkonnost fondu byla v posledním čtvrtletí ovlivněna dvěma protichůdnými trendy. Pokračoval pozitivní vývoj na největší pozici v portfoliu, tedy investici do partnerství s Danielem Křetínským. Hodnota energetických aktiv rostla stejně jako hranice maximálního zhodnocení. Klesla naopak hodnota aktiv obchodovaných na kapitálových trzích. Moneta, ČEZ i Venator Materials stejně jako celý trh zamířily dolů.

Co je důležité, ani u jedné z investic nedošlo ke změně fundamentálních předpokladů, a poklesy jsou tak především příležitosti zvyšovat investice a vytěžit z cenového vývoje maximum.

„S Michalem Šnobrem, se kterým myšlenku investic do ČEZ a Venator realizujeme, nás pojí prakticky 25 let spolupráce. Michal je díky dosaženým výsledkům vnímaný jako důležitá investiční platforma světa J&T. V minulosti jsme se společně s Michalem spojili u velkých investic na akciových trzích. Zažili jsme propad ČEZ z 80 na 50 korun i dlouhá jednání o minoritním podílu v Unipetrolu. Naše zisky z těchto investic stály na přesvědčení o vnitřních hodnotách těchto firem, přestože cena akcií na burze našim představám ne vždy odpovídala. Neumíme předpovídat náladu trhu ani říct, jestli už zítra začnou ceny námi držených akcií růst, ale rozumíme perspektivám a hodnotě firem, do kterých investujeme, a to nás utvrzuje v tom, že jsme na dobré cestě,“ říká Adama Tomis, investiční ředitel J&T Finance Group a člen investičního výboru J&T ARCH INVESTMENTS.

Výsledkem smíšeného vývoje na jednotlivých složkách portfolia je zhodnocení korunové třídy za třetí čtvrtletí roku 2022 o 0,36 % na 1,2100 Kč za jednu akcii. Eurová třída dosáhla negativního zhodnocení −1,62 % a ke konci září 2022 uzavřela na hodnotě 1,1595 eur za jednu akcii. Za posledních dvanáct měsíců dosáhlo zhodnocení korunové třídy investičních akcií 7,51 %, zatímco v případě eurové třídy to bylo 3,31 %.

Objem aktiv fondu k 30. září 2022 dosáhl 28,73 miliardy Kč (tedy 1,12 miliardy eur), přičemž výše primárního úpisu za celé třetí čtvrtletí se na tomto objemu podílela 3,7 miliardami Kč (zhruba 152 miliony eur).


J&T ARCH INVESTMENTS hlásí výkon za posledních dvanáct měsíců 7,5 %


Navýšení maximálního ročního zhodnocení

Vzhledem k poměrně rychle rostoucím eurovým úrokovým sazbám, které od doby první investice do J&T ALLIANCE stouply o cca 3 procentní body, výbor inicioval jednání s druhým akcionářem fondu J&T ALLIANCE, kterým je (nepřímo) skupina J&T PRIVATE EQUITY GROUP.

„Naším cílem bylo navýšit maximální dosažitelný výnos námi držené investorské třídy investičních akcií tak, aby přiměřeně reflektoval nárůst eurových sazeb. To se nám podařilo a s účinností od 30. září 2022 došlo k jednorázovému navýšení maximálního ročního zhodnocení z 10 % na 13 %, navíc dále diskutujeme o možnosti navázat výši maximálního zhodnocení investorských investičních akcií na odpovídající referenční sazbu denominovanou v eurech. Díky tomu by naše investice získala mechanismus, který by v podstatě automaticky reagoval na vývoj tržních podmínek,“ konstatuje Adam Tomis.

Jediným aktivem fondu J&T ALLIANCE je minoritní podíl v holdingové společnosti J&T CAPITAL PARTNERS „JTCP“), která vlastní podíly J&T a Patrika Tkáče na společnostech Energetický a průmyslový holding („EPH“), EC Investments, Supratuc2020 a 1890s holdings. Nadále pak probíhají diskuse o možných akvizicích dalších podílů Patrika Tkáče ve společných investičních projektech s Danielem Křetínským.

Nejvýznamnější investicí JTCP je 44% podíl v EPH, jehož výrobní zdroje profitují ze současných vysokých cen elektřiny v Evropě. To potvrzují i zveřejněné výsledky EPH za první pololetí roku 2022, kdy konsolidované tržby za prvních šest měsíců meziročně vzrostly o 166 % na 15,1 miliardy eur a konsolidovaná EBITDA vzrostla o 621 milionů EUR na 1,67 miliardy eur. Investice do EPH tak zásadním způsobem přispívá k pozitivnímu
zhodnocení celého JTCP, resp. J&T ALLIANCE.

Přestože podmínky na trhu s elektrickou energií jsou pro EPH veskrze pozitivní, stále panuje určitá míra nejistoty ohledně budoucího vývoje, a to zejména ze dvou důvodů. Tím prvním je míra regulatorních zásahů do energetického trhu zejména na Slovensku, ale i v jiných státech Evropy, a míra jejich dopadů na naše ocenění. Ta je motivována snahou vlád získat prostředky pro financování opatření omezujících negativní dopady vysokých cen energií na ekonomiku. Tím druhým pak zůstává zastavení toku a zejména zastavení plateb za rezervovanou tranzitní kapacitu v plynovodech Eustream ze strany ruských zákazníků.

„V rámci našich oceňovacích modelů se z obou výše uvedených důvodů snažíme být konzervativní. S informacemi, které máme momentálně k dispozici, předpokládáme, že ani jedno z výše uvedených rizik by nemělo mít na náš oceňovací model v budoucnu významně negativní dopad,“ konstatuje Tomis.

Zejména realizované výsledky EPH umožnily investici v J&T ALLIANCE za třetí kvartál přecenit o 4,1 %, čímž se jednorázově dorovnala na svou novou maximální hranici.

„Jako již tradičně jsme část prostředků získaných z primární emise investičních akcií ve výši 85 miliónů euro investovali prostřednictvím investorské třídy investičních akcií do navýšení pozice v J&T ALLIANCE,“ dodává Adam Tomis.


J&T ARCH INVESTMENTS hlásí výkon za posledních dvanáct měsíců 7,5 %


Akvizice podílu v Money Bank

Na začátku července do portfolia fondu přibyl 9,27% podíl v Moneta Money Bank (dále jen „Moneta“), který pochází z kombinace nákupu z trhu a přímého obchodu s fondem Petrus Advisers. Akcie fond vlastní přes 100% dceřinou společnosti MYTHESSA HOLDINGS
LIMITED a jejich nákup byl financován kombinací vlastních zdrojů a bankovního úvěru v poměru zhruba 45 ku 55.

Po zveřejnění dopisu investorům, 21. prosince 2022, investiční výbor fondu uvedl, že získal od České národní banky souhlas k nabytí kvalifikované účasti na Moneta Money Bank.

„Dokončení transakce s Petrus Advisers spolu s dříve realizovanými nákupy posouvá náš podíl na úroveň 10,37 %. V současnosti udělený souhlas ČNB nám dává prostor pozici navyšovat maximálně na úroveň 19,99 %. Potenciální překročení této hranice podléhá dalšímu souhlasu centrální banky,“ prohlásil Adam Tomis.

Přestože Moneta reportovala za prvních devět měsíců roku finanční výsledky, které byly nad očekáváním analytiků, cena akcií se od jejich nákupu do portfolia fondu do konce září 2022 snížila o téměř 20 % na 70,6 Kč za akcii.

„Dle našeho názoru byla cena akcie ve třetím kvartále významně ovlivněna nejistotou ohledně dopadů daně z mimořádných zisků, očekáváním recese způsobené kombinací vysokých cen energií a vysokých úrokových sazeb, kterými se centrální banka snaží brzdit vysokou inflaci, ale i nárůstem požadavků na minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, jehož emise se kvůli situaci na kapitálových trzích prodražuje a ovlivní tak budoucí ziskovost Monety. I přes všechny tyto negativní faktory vnímáme fundamentální cenu akcie Monety výše, než se aktuálně pohybuje její tržní cena,“ uvádí Tomis. Tomu odpovídá i názor burzovních analytiků, jejichž průměrná cílová cena Monety se pohybuje nad úrovní 93 Kč za akcii.

Pokles ceny akcií ČEZu a akvizice další školy

Investice do fondu JTFG Fund I, jehož portfolio tvoří 4,17% podíl v Rohlík Group, minoritní podíl v energetické skupině ČEZ, investice do fondu Petrus Advisers Special Situations Fund (dále jen „Petrus“) a 23% podíl ve vzdělávací skupině JK Education, se v průběhu třetího čtvrtletí znehodnotila o 6 %.

Důvodem tohoto znehodnocení byl především pokles ceny akcií ČEZ (−19 %) a negativní výkonnost fondu Petrus (−10,4 %). Optimističtější informací týkající se portfolia JTFG Fund I je sdělení, že skupina JK Education v srpnu získala 100% podíl v pražské bilingvní mateřské a základní škole BEEHIVE. JK Education si touto akvizicí doplnila vertikálu škol v Praze, kde zatím mateřskou školu neměla. Akvizice tak představuje pomyslnou první vlaštovku v konsolidaci velmi roztříštěného trhu soukromého vzdělávání, která je od počátku investice jedním z primárních cílů.

Investiční teze stále platí

Investice do fondu J&T MS 1, jehož jedinou investicí je podíl ve společnosti Venator Materials, ve třetím čtvrtletí poklesla o 51,2 %. Hlavním důvodem výrazného poklesu ceny akcií Venator na newyorské burze je ochlazení trhu s titanovou bělobou zejména v Evropě a částečně též v Americe a Asii. Titanová běloba je komodita, jejíž spotřeba významně koreluje s očekáváními a vývojem hospodářského cyklu. I proto Venator za třetí čtvrtletí reportoval významně horší výsledky v porovnání s minulým rokem. Druhým důvodem poklesu ceny akcií jsou vysoké ceny energií v Evropě, kde má Venator velkou část své výrobní základny, jež tvoří významnou nákladovou položku.

„Investiční teze, se kterou jsme do společnosti Venator spolu s Michalem Šnobrem vstupovali, podle nás nicméně i nadále platí. Podle našeho názoru společnost vlastní výrobní aktiva, jejichž hodnota po očištění o zadlužení významně překračuje hodnotu, kterou Venatoru aktuálně přisuzují kapitálové trhy. Toto přesvědčení potvrzují i dvě nedávné transakce. První z nich byl prodej a zpětný pronájem výrobního závodu v Los Angeles, druhou pak odprodej části divize iron oxide pigments společnosti Cathay Industries,“ říká Adam Tomis.

Pozici ve Venator Materials, která ke konci září 2022 dosahovala 10,3 %, začal J&T MS 1 při cenové úrovni kolem 0,5 USD v prosinci navyšovat.

Ostatní portfoliové investice

Zbytek portfolia fondu se vyvíjel v souladu s dlouhodobými očekáváními. Fond Sandberg Private Equity 2 Fund, jehož jediným aktivem je 100% podíl ve společnosti TERNO real estate (dále jen „Terno“), se v průběhu třetího čtvrtletí zhodnotil o 5,04

Fond J&T PROPERTY OPPORTUNITIES získal pro svůj projekt regionálního retail parku v Humpolci v průběhu července právoplatné stavební povolení a za třetí čtvrtletí se zhodnotil o 4 %. Druhý nemovitostní fond J&T PROPERTY INCOME, který vlastnil dvě logistické haly na Pardubicku, přispěl zhodnocením 1,57 %. Fond Sandberg Investment Fund II SCSp se za třetí čtvrtletí znehodnotil o 9,26 %. Důvodem bylo jednorázové přecenění z důvodu nárůstu diskontních sazeb aplikovaných administrátorem fondu, zatímco provozní výkonnost portfoliových firem se vyvíjí v souladu s dlouhodobým plánem. V srpnu proběhla další investice do fondu ve výši 3,1 mil. eur, které byly použity mimo jiné na akvizici 80% podílu ve společnosti Green Fox Academy. Ta aktuálně poskytuje IT kurzy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku a v budoucnu plánuje expanzi do dalších zemí převážně východní Evropy.

Události, které proběhly po konci čtvrtletí

Fond J&T PROPERTY INCOME, jehož prostřednictvím bylo zainvestováno do dvou logistických hal na Pardubicku, tyto projekty na konci října prodal. Transakce proběhla za cenu odpovídající uzavřenému opčnímu aranžmá. Druhou událostí, která proběhla v prosinci, je akvizice Mezinárodní britské školy v Katalánsku skupinou JK Education. Jedná se o první školu v západní Evropě v portfoliu skupiny.

Hlavní události třetího čtvrtletí:
◆ Zvýšení maximálního dosažitelného zhodnocení investorských investičních akcií ve fondu J&T ALLIANCE z 10 % na 13 % p. a., výkonnost EPH dala prostor k přecenění stávající investice na novou maximální mez.
◆ Akvizice 9,27% podílu Moneta Money Bank.
◆ Pokles tržní ceny ČEZ v důsledku vládního řešení vysokých cen energií.
◆ Venator Materials, investiční teze i přes výrazný pokles burzovní ceny platí.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.