Komerční banka: Čistý zisk pod odhady, výhled potvrzen

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka reportovala za první kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 2 804 mil. Kč, a výrazně tak zaostala za tržním očekáváním (3 121 mil. kč). Hlavním důvodem tohoto zklamání jsou především vyšší opravné položky oproti odhadům, rozdíl na provozním zisku byl relativně malý.

Čisté úrokové výnosy byly stabilní vůči předchozímu kvartálu (-1 % r/r), když absence úroků z povinných minimálních rezerv a vyšší náklady na depozita a MREL dluhopisy byly kompenzovány vyššími objemy. Klientské vklady meziročně vzrostly o 7 %, zatímco objem úvěrového portfolia o 5 %.

Růst výnosů z poplatků a provizí (+5 % r/r na 1,6 mld. Kč) je nadále tažen především poplatky z prodeje produktů třetích stran. Analytici nicméně očekávali ještě o něco lepší výsledek. 

Výrazný růst personálních nákladů (+10 % r/r), byl více jak kompenzován úsporami na straně administrativních nákladů (-8 %) a nižšími poplatky do regulatorních fondů (-35 %) po naplnění fondu na řešení krizí a „normalizaci“ příspěvku do fondu pojištění vkladů. Podíl nesplácených úvěrů vzrostl na 2,1 % (1,8 % ve 4Q), nicméně z dlouhodobějšího pohledu zůstává stále na velmi nízkých úrovních. Čistá tvorba opravných položek ve výši 485 mil. Kč odpovídá rizikovým nákladům 22 b.b.

Celková kapitálová přiměřenost na úrovni 18,8 % je stále výrazně nad cílem managementu (16,9 %). Management zároveň na všech úrovních potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem úvěrů i klientských vkladů kolem 5 %. Růst provozních výnosů by měl být nižším až středním jednociferným tempem, provozní náklady by pak měly růst pomaleji než výnosy a rizikové náklady by měly zůstat pod úrovní 20–30 b.b., kterou banka považuje v průměru za udržitelnou napříč ekonomickým cyklem.

Celkově vnímáme zveřejněné informace mírně negativně. Samotný čistý zisk sice poměrně výrazně zaostal za očekáváním, nicméně na provozní úrovni je rozdíl relativně malý, rizikové náklady jsou na kvartální bázi obtížně predikovatelné a potvrzení celoročního výhledu by mohlo investory uklidnit. Konferenční hovor k výsledkům banka pořádá dnes od 14:00.

 

Kons.  IFRS (mil. Kč)1Q 20241Q 2023r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy8 8228 958-2 %9 0748 913
  Čistý úrokový výnos6 2766 349-1 %6 2746 283
  Poplatky & provize1 5891 5155 %1 6901 640
  Ostatní prov. výnosy9571093-10 %1 110991
Provozní náklady-4 804-5 007-4 %-4 960-4 856
Provozní zisk4 0183 9512 %4 114-4 057
  Opravné položky-485432--207-214
Zisk před zdaněním3 5304 444-19 %3 9573 906
Čistý zisk2 8043 561-21 %3 1953 121

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.