Míra inflace v únoru poklesla meziročně na 2,0 %

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Míra inflace v únoru poklesla meziročně na 2,0 %
#Trendy#Ekonomika

V únoru meziroční míra inflace poklesla na 2,0 % r/r (2,3 % r/r v lednu), což je nejnižší hodnota od roku 2018 a hlubší pokles, než se očekávalo (2,1 %). Za poklesem míry inflace v únoru stály hlavně ceny potravin.


Pokračující pokles cen potravin stahuje celkovou inflaci

Ceny potravin dál klesají, v únoru se v průměru snížily o 0,3 % m/m, což byl třetí meziměsíční pokles cen za poslední čtyři měsíce. V meziročním srovnání jsou ceny potravin nižší o 4,8 % r/r (-3,9 % r/r v lednu), jedná se o nejhlubší pokles od roku 2009. Prohloubení poklesu cen potravin následně snížilo míru inflace o 0,2 procentního bodu a celkově potraviny míru inflace snižují o výrazných 0,9 procentního bodu. Všechny ostatní položky spotřebního koše kromě potravin vykazují růst cen. To ukazuje na povahu současného dezinflačního procesu (pokles míry inflace), který táhne mimořádný pokles cen potravin, které jsou ze své povahy velmi volatilní a v horizontu několika měsíců mohou mít přesně opačný vývoj.


Stabilizace pokračuje, ale ještě nenastala

V únoru ceny průměrně vzrostly o 0,3 % m/m, což se již blíží dlouhodobému průměru. Na jednu stranu došlo ke zmíněnému poklesu cen potravin (-0,3 % m/m), ale tento pohyb více než kompenzoval růst cen pohonných hmot (4,3 % m/m), které se po několika měsících poklesu vrátily k růstu. Vedle toho rostly ceny rekreací (+6,0 % m/m) a také ceny v restauracích (+0,8 % m/m). V souhrnu ceny zboží stagnovaly, zatímco ceny služeb dál rostly nadprůměrným tempem 0,7 % m/m. Také v meziročním srovnání ceny zboží stagnují, ale ceny služeb jsou v průměru vyšší o 5,2 % r/r.


Ceny služeb a varování pro měnovou politiku

Zpomalení inflace lze z velké části přičíst cenám zboží a v mnoha případech i globálnímu vývoji (komodity). U cen služeb sice také došlo ke zklidnění situace, ale stále je růst cen nadprůměrný a ukazuje, že česká ekonomika se nevrátila k úplně nízkoinflačnímu prostředí. Růst cen služeb vykazuje velkou setrvačnost (5,2 % r/r v únoru; 5,1 % v lednu). Stále zůstává riziko, že po odeznění přechodných vlivů u cen zboží se může inflace ještě vrátit nad úroveň 3 procent. Pro letošní rok očekáváme průměrnou inflaci 2,6 % (10,7 % v roce 2023), což by byla nejnižší hodnota za posledních 6 let.


Výsledky nižší inflace určitě posílí v ČNB úvahy o rychlejším snižování úrokových sazeb. Pro nejbližší zasedání (20. března) je základním scénářem další snížení sazeb o 50 bodů na 5,75 % (nyní 6,25 %), ale rostou šance i na větší snížení (o 75 bodů). Ovšem úvahy o rychlém snižování sazeb může brzdit prudký propad kurzu koruny v poslední době.


Trh přešel výsledky inflace bez větší reakce, koruna k euru se obchodovala kolem 25,3 CZK/EUR. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.