ČEZ zahájí další fázi jednání s uchazeči o dostavbu JE Dukovany

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost již v tomto týdnu zahájí jednání s uchazeči o dostavbu nového jaderného bloku v Dukovanech o některých parametrech předložených nabídek. Podle původního harmonogramu mělo toto „vyjasňovací jednání“ začít až v dubnu, nicméně ČEZ urychlil revizi předběžných nabídek. Tato vyjasňovací fáze by měla být dokončena do začátku května a finální nabídky společnost očekává v polovině září. Z pohledu hospodaření či vývoje akcií ČEZu považujeme zprávu za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.