Pilulka, Dr. Max: Alza se chystá rozšířit nabídku o léky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Pilulka: Neutrální/negativní

Alza informovala, že majetkově vstoupila do lékárenské společnosti Other Corp, a zároveň připustila, že hodlá dále rozšířit svou nabídku právě o léky. Mimo jiné mluvčí společnosti uvedla, že Alza bude usilovat o lékárenskou licenci. Rozšíření nabídky největšího on-line prodejce v ČR může být vnímáno jako zostření konkurenčního prostředí. Mezi řetězce, které provozují rovněž e-shop s léky, patří v ČR hlavně Dr. Max, Benu a rovněž Pilulka. Z pohledu Pilulky bychom vnímali zvýšení konkurence jako mírně nepříznivou informaci. Samozřejmě případné technické formality by zabraly Alze přinejmenším několik měsíců, ale vzhledem k výhledu se může jednat o důležitého hráče na tomto poli.

 

Dr. Max: Neutrální/negativní

Viz. komentář k Pilulce a plánovanému zvýšení konkurenčního prostředí v segmentu prodeje léků od Alzy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.