O2 CR: Výsledky za 1Q21 lepší do provozní úrovně a pak ovlivněny jednorázovým odpisem aktiv

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.O2 CR dnes ráno zveřejnila výsledky za 1Q21, které jsou lepší do provozní úrovně EBITDA a pak negativně ovlivněny jednorázovým odpisem aktiv za značku. Konkrétně tržby byly 10,3 (+5,5 % r/r) vs. oček. 9,9 mld. Kč. Pozitivní překvapení pramení z vyšších ICT tržeb (+53,8 % r/r na 700 vs. oček. 470 mil. Kč) v rámci fixních linek. Tyto tržby jsou charakterizovány vysokými objemy, nízkými maržemi a vysokou volatilitou v návaznosti na získané zakázky. Ostatní položky byly dle očekávání. Vyšší ICT tržby proporcionálně zvýšily i náklady, což se transformovalo v provozní zisk EBITDA 3,4 (+6,4 % r/r) vs. oček. 3,3 mld. Kč. I přes vyšší náklady spojené s ICT společnost pokračovala v celkové úspoře na ostatních nákladech, což se projevilo v EBITDA marži 33,5 % (+1,2 % p.b. vs. oček. 33,3 %), tedy lehce nad odhady. Nicméně O2 CR provedla odpis aktiv plynoucí z vyjednání prodloužení používání značky O2. Jelikož nová, pravděpodobně výhodnější smlouva nahrazuje starší verzi, tak z účetního hlediska O2 snížila hodnotu aktiv ve výši 298 mil. Kč, se čímž jsme v našich projekcích nepočítali. To výrazně negativně ovlivnilo čistý zisk, který byl 1,3 (+1,9 % r/r) vs. oček. 1,5 mld. Kč. Při vyloučení této jednorázové položky, která je nepeněžního charakteru, by i čistý zisk překonal očekávání.

Celkově hodnotíme výsledky neutrálně. Důvodem pro spíše vyrovnané vyznění je nižší čistý zisk ovlivněný mimořádnou položkou, která ovšem nemá vliv na CF společnosti. V naší projekci jsme rovněž uvedli, že nevylučujeme návrh managementu na dividendu za rok 2020, který však teď představen nebyl. Společnost tak zřejmě udělá až v pozvánce na valnou hromadu, kterou bychom očekávali v průběhu května. Naše očekávání je celková dividenda 21 Kč (8,1% hrubý div. výnos).

 

IFRS kons. (mil. Kč)1Q211Q20r/roček. J&TTRH
Tržby10 1319 6055,5 %9 8969 898
EBITDA3 3883 0966,4 %3 2963 296
EBITDA marže33,5%32,3%1,2 p.b.33,3%33,3 %
Čistý zisk1 2931 2671,9 %1 4911 469

 

Zdroj: J&T Banka, O2 CR

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.