CZG: Objem úpisu navýšen, cena 555 Kč/akcie

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Akcionáři CZG prodali ve zrychleném úpisu 2,03 mil. akcií, nad původně oznámeným objemem 1,23 mil., a to za upisovací cenu 555 Kč/akcie. Tato cena je cca 9 % pod zavírací cenou akcií ve středu 6. 4., tj. než byl úpis oznámen. Největší akcionář společnosti Česká zbrojovka Partners SE prodal 1,35 mil. akcií a jeho podíl nyní činí 77,22 %. Předseda představenstva Jan Drahota prodal 300 tis. akcií (jeho podíl je nyní 1,31 %) a předseda dozorčí rady Lubomír Kovařík 380 tis. akcií (podíl je nyní 3,26 %). Efektivní free-float (podíl volně obchodovaných akcií) vzrostl z 12,2 % na 18,2 %. Tito akcionáři se zavázali k lock-upu v délce 180 dní, tj. nemožnosti prodávat další akcie po tuto dobu. Vyšší upsaný objem akcií, než se původně plánovalo, hodnotíme pozitivně vzhledem k tomu, že svědčí o poptávce trhu po akciích CZG a že umožnil výraznější navýšení free-floatu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.