J&T môže kúpiť Poštovú banku

1-minutové čtení

Bratislava (29. apríla 2013) - Protimonopolný úrad SR schválil kúpu Poštovej banky skupinou J&T.


Keďže transakciu už predtým schválili všetky dotknuté regulatórne orgány, bude realizovaná v najbližších dňoch.

Skupina J&T tak nadobudne celkovo 88,055%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Poštovej banky.

Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Českej republiky, Slovenska a Ruskej federácie. Viac na www.jtfg.com.

Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu už 20 rokov. S miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám. Jej vlastnú sieť tvorí 41 pobočiek a svoje služby poskytuje aj na viac ako 1500 poštách po celom Slovensku. Jej klienti majú k dispozícii 128 bankomatov. Štandardnú ponuku bankových produktov a služieb dopĺňajú poistné produkty, podielové fondy a dôchodkové sporenie v druhom pilieri.