Jan Horák nově ve funkci šéfa marketingu J&T BANKY

1-minutové čtení

Marketingové oddělení J&T BANKY od dubna vede Jan Horák, marketingový odborník s dlouholetými zkušenostmi z oblasti financí a bankovnictví.


Do J&T BANKY přichází ze Citibank Europe, později Raiffeisenbank, kde zastával pozici šéfa digitální akvizice a budoval digitální strategii pro Raiffeisenbank International ve Vídni. Na novém působišti střídá Petra Málka, který po více než 15 letech v působení marketingu přechází do oblasti business developmentu napříč skupinou J&T.

Jan Horák během své poměrně dlouhé pracovní kariéry měl možnost pracovat v marketingových a obchodních odděleních předních bank na českém trhu.  Svou pracovní kariéru v oblasti financí zahájil v mBank, kde byl šéfem marketingu pro Českou a Slovenskou republiku.  V Citibank Europe působil ve vedoucích pozicích on-line marketingu,  digital business developmentu a customer experience v rámci top afluentního segmentu retailového bankovnictví v České republice a Maďarsku. Aktivně se podílel na tvorbě marketingových a digitálních strategií, mediálním plánování a vytváření kampaní po výkonnostní marketing či strategických obchodních partnerství, například s on-line prodejcem Mall.cz.

Hlavní úlohou Jana Horáka v jeho nové funkci je navázat na dlouhodobé budování značky banky a upevnění její pozice v prostředí, které je stále více digitální.