Moneta: Valná hromada proběhne 24.4.2019

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta Money Bank zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která se bude konat 24. dubna 2019. Valná hromada bude mimo jiné schvalovat návrh dividendy ve výši 6,15 Kč na akcii (7,8% hrubý dividendový výnos). Rozhodný den pro účast na valné hromadě byl stanoven na 17. dubna, rozhodný den pro nárok na dividendu pak je 30. dubna 2019. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.