Rekordní růsty cen výrobců

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ceny průmyslových výrobců (index PPI) v září v průměru vzrostly o 1,2 % m/m a meziročně byly vyšší o 9,9 % r/r (9,3 % r/r v srpnu, 7,8 % r/r v červenci). Jde o nejvyšší nárůst cen výrobců od března 1993. Ceny průmyslových výrobců rostou meziměsíčně nepřetržitě 10 měsíců v řadě. Předchozí vysoký růst cen komodit (ropa, kovy) se překlápí do dalších cen. V září se nejvyšší růst cen týkal meziproduktů (19,9 % r/r) a energií (11,6 % r/r). Vedle průmyslu zrychlil růst cen stavebních prací (6,8 % r/r) a stavebních materiálů (16,5 % r/r). Růst cen ve stavebnictví je nejvyšší za posledních 23 let. Celkově data potvrzují, že inflační tlaky v ekonomice stále rostou a jsou velmi plošné. Navíc na závěr roku se projeví předchozí prudký růst cen energií (plyn, elektřina, uhlí).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.