Moneta: Výsledky poprvé včetně Wüstenrot CZ

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta zítra ráno zveřejní čísla za 2Q. Meziroční srovnání je tentokrát zkresleno konsolidací aktiv Wüstenrot CZ. Očekávaný čistý zisk na úrovni 851 mil. Kč (-17 %) je dále výrazně ovlivněn zaúčtováním negativního goodwillu z této akvizice (oček. +750 mil. Kč) a výraznou tvorbou opravných položek plynoucí z aktualizace rizikových modelů na základě zhoršujících se makroekonomických projekcí. Rychlé snížení úrokových sazeb ze strany ČNB bude mít výrazný dopad na úrokové výnosy všech českých bank. Bez konsolidace Wüstenrot by úrokové výnosy Monety podle naší projekce meziročně poklesly přibližně o 7 %. Propad výnosů z poplatků by pak měl být vzhledem k restriktivním opatřením ještě o něco výraznější (oček. -10 % r/r).

Hlavním tématem bude kromě samotných čísel především aktualizace celoročního výhledu hospodaření.

 

v mil. Kče 2Q 20202Q 2019r/r
  Čisté úrokové výnosy2 1321 9559%
  Poplatky a provize452484-7%
  Ostatní provozní výnosy955200378%
Provozní výnosy3 5392 63934%
Provozní náklady-1 455-1 22119%
Provozní zisk2 0841 41847%
  Opravné položky-1 209-147722%
Čistý zisk8511 029-17%

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.