Komerční banka: Zisk nad odhady, potvrzení celoročního výhledu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Komerční banka reportovala za první kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 1 997 mil. Kč, výrazně nad očekáváním trhu. Rozdíl je především v nižších opravných položkách, nižších provozních nákladech a vyšších výnosech z finančních operací. Za 14% propadem úrokových výnosů je výrazný pokles čisté úrokové marže (1,73 % oproti 2,17 % v 1Q20 a 2,03 % ve 4Q20) způsobený propadem výnosů z reinvestovaných vkladů (-22 % r/r). Objem úvěrového portfolia vzrostl o 4 % r/r a byl tažen především úvěry na bydlení (+9 % r/r). Výnosy z poplatků byly meziročně i mezikvartálně vyšší o 2 %, když pokračující propad transakčních poplatků byl kompenzován růstem ve všech ostatních kategoriích. Za výrazným růstem ostatních provozních výnosů pak je především 78% nárůst výnosů z transakcí na kapitálových trzích.

Reportované provozní náklady jsou meziročně nižší o 1,5 %, když růst odpisů a vyšší příspěvek do regulatorních fondů byl více jak kompenzován poklesem personálních i ostatních administrativních nákladů. Podíl nesplácených úvěrů vzrostl na 2,9 % (2,6 % ve 4Q20), rizikové náklady dosáhly pouze 34 b.b.

Management zopakoval výhled na letošní rok, který předpokládá růst úvěrového portfolia mírně nad 5 %, růst depozit vyšším jednociferným tempem, stabilní celkové provozní výnosy, pokračující tlak na úrokové marže, přibližně 5% růst výnosů z poplatků a vyšší jednociferný růst výnosů z finančních operací. Provozní náklady by měly být meziročně beze změny, rizikové náklady pak budou výrazně nižší oproti minulému roku.

Celková kapitálová přiměřenost banky byla na úrovni 22,5 %, výrazně nad regulatorním minimem (16,2 %) i při započítání opatrnostní rezervy, kterou management stanovil v rozmezí 50–200 b.b. Podle limitů stanovených ČNB může KB vyplatit maximální dividendu ve výši 23,7 Kč na akcii (3,6% hrubý dividendový výnos). Management je připraven v průběhu 4Q svolat mimořádnou valnou hromadu, jakmile regulátor potvrdí konečnou výši dividendy (v průběhu 3Q).

Celkově jsou z našeho pohledu zveřejněné informace spíše pozitivní. Jediné negativum vidíme ve výraznějším propadu úrokových výnosů, nicméně z tohoto pohledu by první polovina tohoto roku měla již představovat pomyslné dno. Naopak u ostatních výnosů a na nákladové straně je dosavadní vývoj lepší, než jsme očekávali.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)1Q 20211Q 2020r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy7 4227 841-5%7 2477 289
  Čistý úrokový výnos5 0045 845-14%5 2705 197
  Poplatky & provize1 3741 3532%1 3371 330
  Ostatní provozní výnosy1 04564462%640762
Provozní náklady-4 341-4 406-2%-4 413-4 454
Provozní zisk3 0813 435-10%2 8342 835
  Opravné položky-586-154281%-520-870
Čistý zisk1 9972 658-25%1 8751573

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.