Komerční banka: Výsledky za 1Q zítra před otevřením trhu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Komerční banka (KB) zítra ráno oznámí výsledky za první kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční pokles o 2 % na 3,4 mld. Kč, který je daný rychlejším růstem nákladů oproti provozním výnosům.  Čisté úrokové výnosy očekáváme meziročně mírně výše (+1 %). Mezikvartálně by měly úrokové výnosy stále mírně klesat (-3 %) vzhledem k růstu nákladů na zdroje financování, nicméně již by měla být patrná postupná stabilizace. Růst provozních nákladů by měl být stále hluboko pod úrovní inflace, k čemuž přispívá nižší průměrný počet zaměstnanců a další úsporná opatření. Podíl nevýkonných úvěrů by měl zůstat na velmi nízkých úrovních bez výraznějších známek zhoršení. V naší projekci počítáme s opravnými položkami 289 mil. Kč, což představuje rizikové náklady ve výši 15 b.b. Daň z mimořádných zisků by měla banku prozatím zasáhnout spíše na úrovni cash flow než výsledovky, vzhledem k tomu, že se platí formou záloh podle výsledku minulého roku.

Kromě samotných čísel neočekáváme žádné výraznější kurzotvorné informace. Ani ohledně celoročního výhledu neočekáváme nyní výraznější změny a případně může dojít spíše jen k drobným úpravám.

Kons.  IFRS (mil. Kč)Oček. 1Q 20231Q 2022r/rKonsensus
Provozní výnosy9 5319 4771 %9 382
  Čistý úrokový výnos6 9096 8571 %6 832
  Poplatky & provize1 5961 4937 %1 594
  Ostatní provozní výnosy10261128-9 %957
Provozní náklady-4 952-4 7684 %-5 010
Provozní zisk4 5794 709-3 %4 373
  Opravné položky-289-2784 %-285
Zisk před zdaněním4 3454 446-2 %4 147
Čistý zisk3 4283 513-2 %3 251

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.