Státní rozpočet: Deficit rozpočtu v září snížily mimořádné příjmy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci září v deficitu 180 mld. korun (-271 mld. v září 2022) a vůči konci srpna došlo k poklesu schodku o 14 mld. korun. Díky sérii mimořádných příjmů se schodek rozpočtu za poslední 4 měsíce kumulativně snížil o 91 mld. korun. V září byly mimořádným příjmem rozpočtu zálohy na daň z neočekáváných zisků ve výši téměř 26 mld. korun. Tato daň se vztahuje na energetické firmy a vybrané banky. Díky mimořádným příjmům byly celkové příjmy rozpočtu na konci září vyšší o 23 % r/r (o 269 mld. r/r), z toho daňové příjmy vzrostly o 14 % r/r (o 150 mld. r/r). Následně tempo růstu příjmů výrazně převýšilo růst výdajů (12 % r/r). Ministerstvo financí spoléhá na to, že mimořádné příjmy pomohou stlačit celoroční deficit rozpočtu na plánovaných 295 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.