ČR ČEZ: Ministerstvo financí zatím nebude komentovat dividendu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Ministerstvo financí se v tuto chvíli nebude vyjadřovat k návrhu představenstva ČEZu na výplatu dividendy ze zisku minulého roku ve výši 52 Kč na akcii. Stát rozhodne, zda podá protinávrh na výplatu vyšší dividendy nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady, která se koná 24. června. Očekáváme, že stejně jako v posledních dvou letech ministerstvo financí podá protinávrh na vyplacení celého čistého zisku za minulý rok, tedy přibližně 65 Kč na akcii (7,1% hrubý div. výnos).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.