Makro: ČNB beze změny a bez překvapení

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ve středu bankovní rada ČNB podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny (0,25 % pro 2T repo). Hlasování bylo jednomyslné (7:0). Celkově zasedání nepřineslo žádnou překvapivou zprávu a bankovní rada opět naznačila, že žádné další kroky neplánuje. Ekonomický vývoj (HDP, inflace) zatím odpovídá prognóze, poslední zhoršení situace kolem Covid-19 sice zvyšuje nejistotu, ale pro ČNB zatím nepřináší důvody nějak reagovat. Nadále očekáváme, že ČNB ponechá sazby (0,25 %) beze změny alespoň do druhé poloviny příštího roku. Trh přešel zasedání ČNB bez větší reakce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.