Kofola: Očekáváme solidní výsledky za r. 2023 díky dlouhé letní sezóně

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejní předběžné výsledky hospodaření za r. 2023 dnes po zavření trhu. Loňský rok byl podle nás pro Kofolu mimořádně vydařený, neboť se v něm zkombinovalo dlouhé a teplé léto, které zvýšilo tržby, a pokles cen vstupů, především energií. Poslední kvartál roku je kvůli sezónnosti tržeb druhým nejslabším, ale Kofola informovala, že v říjnu tržby narostly díky mimořádně dlouhému létu o 32 % r/r. I poslední kvartál roku byl proto podle nás silný a očekáváme za 4Q růst tržeb o 19,3 % r/r a za celý rok pak o 11,5 % r/r na 8,78 mld. Kč. Zisk EBITDA podle nás za celý rok rostl rychleji než tržby, neboť firma profitovala z poklesu cen energií, a čekáme u něj nárůst o 19,5 % na 1,277 mld. Kč při EBITDA marži 14,5 % (vs. 13,6 % o rok dříve). Tímto podle nás Kofola mírně překoná svůj výhled, který zní na cca 1,25 mld. Kč zisku EBITDA za celý rok. U čistého zisku pak čekáme růst o 20,0 % r/r na 322,9 mil. Kč neboli 14,5 Kč na akcii.

Předběžné výsledky nebudou následovány konferenčním hovorem, ale očekáváme, že je Kofola doplní stručným výhledem na letošní rok (tj. tržby a zisk EBITDA). Na jednu stranu mohou být letos tržby zatíženy zvýšenou DPH na nealkoholické nápoje na hlavním trhu v České republice (z 15 na 21 %), kde i částečný přenos daně na kupujícího může zmenšit poptávku cenově citlivějších spotřebitelů. Na druhou stranu by mělo pokračovat zlepšování nákladové situace, neboť ceny cukru by po loňském extrémním zdražení o 100 % r/r měly konečně zlevňovat. Kofola v závěru loňského roku oznámila akvizici 51 % v Pivovary CZ Group, která se skládá ze tří moravských pivovarů Litovel, Zubr a Holba. Ty realizovaly v r. 2022 tržby 1,3 mld. Kč při zisku EBITDA 0,25 mld. a akvizice zatím čeká na souhlas antimonopolního úřadu. Pokud by byla dokončena během 1Q24, jak firma indikovala, očekávali bychom pro sloučenou společnost tržby za r. 2024 ve výši 10,47 mld. Kč (+19 % r/r), přičemž většina růstu je dána efektem akvizice a 6 % odhadujeme jako organický růst. Zisk EBITDA potom čekáme pro letošek 1,61 mld. Kč (+26 % r/r). Pokud čísla naplní tento předpoklad a společnost naznačí dobrý výhled pro letošní rok, očekávali bychom pozitivní reakci trhu.

 

mil. Kče2023 J&Tr/r2022
Tržby8781,011,5 %7875,3
Upr. EBITDA1276,719,5 %1068,7
EBITDA marže14,5 %+0,9 p.b.13,6 %
Provozní zisk737,552,8 %482,6
Čistý zisk po minoritách322,920,0 %269,1
Zisk na akcii (Kč)14,520,0 %12,1
Dividenda na akcii (Kč)13,50,0 %13,5
Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; čísla jsou upravena o jednorázové položkyUpozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.