Savarin vydává 5leté bezkupónové dluhopisy

1-minutové čtení
J&T specialista


Společnost Savarin P.L. C. dnes vydává emisi 5letých bezkupónových dluhopisů 0,00/2026.

Společnost Savarin P.L. C. dnes vydává emisi 5letých bezkupónových dluhopisů 0,00/2026. Objem emise je 2,2 mld. Kč s možností navýšení na 3,3 mld. Kč a jmenovitá hodnota dluhopisu je 50 tis. Kč. Emisní kurz dluhopisů k datu emise činí 71,288 % jejich jmenovité hodnoty. Podle oznámení Burzy cenných papírů Praha budou dluhopisy Savarinu dnes rovněž přijaty k obchodování na jejím regulovaném trhu. Účelem emise je zafinancování dokončení developerského Projektu Savarin v centru Prahy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.