Savarin vydává 5leté bezkupónové dluhopisy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Savarin P.L. C. dnes vydává emisi 5letých bezkupónových dluhopisů 0,00/2026.


Společnost Savarin P.L. C. dnes vydává emisi 5letých bezkupónových dluhopisů 0,00/2026. Objem emise je 2,2 mld. Kč s možností navýšení na 3,3 mld. Kč a jmenovitá hodnota dluhopisu je 50 tis. Kč. Emisní kurz dluhopisů k datu emise činí 71,288 % jejich jmenovité hodnoty. Podle oznámení Burzy cenných papírů Praha budou dluhopisy Savarinu dnes rovněž přijaty k obchodování na jejím regulovaném trhu. Účelem emise je zafinancování dokončení developerského Projektu Savarin v centru Prahy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.