Česká ekonomika ve 3Q nečekaně poklesla

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Česká ekonomika ve 3Q nečekaně poklesla
#Trendy#Ekonomika

Česká ekonomika měřená HDP podle předběžného odhadu ve třetím kvartálu klesla o 0,3 % mezikvartálně (0,0 % q/q v 2Q). Ekonomika se opět vrátila ke znatelnému poklesu a rozplývají se tak úvahy o jejím oživení v letošním roce. V meziročním srovnání bylo HDP ve 3Q nižší o 0,6 % meziročně (-0,6 % r/r v 2Q/23). Výsledek zaostal za očekáváním trhu (+0,0 % q/q; -0,3 % r/r) i naší projekcí (+0,4 % q/q; +0,1 % r/r).


Statistický úřad výsledky komentoval opět relativně stručně. Pouze naznačil, že domácí poptávka (spotřeba + investice) ve 3Q stagnovala, což by odpovídalo našemu očekávání, že po předchozím dlouhém propadu spotřeby domácností dochází k postupnému obratu. Ovšem pokles HDP ve 3Q měl být způsoben hlavně vývojem zahraničního obchodu. Přesnější popis poskytnou až detailní výsledky národních účtů, které ČSÚ zveřejní 1. prosince.

Celkově data ukazují, že stagnace české ekonomiky pokračuje a k žádnému výraznějšímu oživení nedochází. Fakticky ekonomika stagnuje na stejné úrovni již 8 kvartálů, tj. od 4Q/2021. Postupně se proměňují faktory, které ji brzdí. Vloni a na začátku letošního roku to byla hlavně spotřeba domácností, kde se vývoj alespoň stabilizoval, ale novým negativním faktorem je slabost zahraniční poptávky, která odráží slabý ekonomický vývoj u našich sousedů, hlavně v Německu. Data za první tři kvartály naznačují, že české HDP letos opět mírně klesne (cca o 0,3 %), a česká ekonomika jako jediná v EU zůstane pod svou předcovidovou úrovní.

Trh výrazně na výsledky HDP nereagoval. Koruna k euru oslabila asi o 5 haléřů na 24,60 CZK/EUR. Výsledky sice nepřináší výrazný impulz pro ČNB, ale celkově podporují úvahy o postupném snižování sazeb. Nadále čekáme, že bankovní rada v listopadu ponechá úrokové sazby dál beze změny (2T repo 7,00 %), ale na dalších zasedáních (prosinec, únor) přistoupí k pozvolnému snižování sazeb.

Předběžné odhady HDP za 3Q v Evropě ukázaly, že se projevuje řada negativních vlivů (ceny energií, nárůst úrokových sazeb apod.) a kontinent balancuje na hraně recese. Ovšem mezi evropskými ekonomikami pokračují zásadní rozdíly v dynamice. Ekonomiky ve střední a severní Evropě procházejí v letošním roce stagnací či rovnou recesí (např. Rakousko). Naopak ve Středomoří sice pozvolně, ale pokračují v růstu. Dnes v 11:00 hodin Eurostat zveřejnil předběžné výsledky za celou eurozónu.  Ostatní země v regionu zveřejní předběžné výsledky HDP v polovině listopadu.


Česká ekonomika ve 3Q nečekaně poklesla

Zdroj: ČSÚ, Bloomberg


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.