PMČR: Výsledky za 1H21 celkově neutrální

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR (PMČR) zveřejnil dnes ráno své výsledky za 1H21. Nekonsolidované tržby dosáhly 7,5 (-2,1 % r/r) vs. oček. 7,6 mld. Kč. Lehce pod odhady byly tržby na Slovensku s 1,17 (-12,1 % r/r) vs. oček. 1,27 mld. Kč. Vůči naší projekci dosáhlo Slovensko nižšího tržního podílu 56,5 % vs. oček. 57,5 %. Lehce pod odhady skončily i ostatní tržby, a to 1,08 (-11,9 % r/r) vs. oček. 1,15 mld. Kč. Vývoj v ČR, kde tržby dosáhly 5,2 mld. Kč, byl dle očekávání. Bezdýmové produkty dosáhly tržní podíl 11,6 resp. 12,1 v ČR a SR vs. naše projekce 11 % pro oba trhy. Vyšší podíl bezdýmových produktů pak znamenal mimo jiné meziročně nižší provozní marži EBITDA 34,5 % vs. oček. 34,1 %. Lepší než námi očekávaná marže byla dosažena i nižšími než očekávanými personálními náklady ve výši 628 vs. oček. 660 mil. Kč. Absolutní EBITDA byla 2,6 (-7,7 % r/r) vs. oček. 2,6 mld. Kč. Dále pak nižší daň z příjmů ve výši 346 vs. oček. 420 mil. Kč znamenala čistý zisk 1,85 (-5,5 % r/r) vs. oček. 1,81 mld. Kč. 

Celkově byly trendy dle očekávání. Tedy dopad pandemie byl znát především na prodeji tradičních cigaret v ČR (přeshraniční prodeje) a na dalším získávání tržního podílu bezdýmových produktů. To pak mělo dopad na marže. Na druhou stranu výsledky z našeho pohledu dopadly víceméně dle očekávání a hodnotíme je jako solidní. Anualizovaný čistý zisk na akcii 1 348 Kč naznačuje, že by společnost mohla dosáhnout na zajímavou dividendu. 

 

IFRS nekons. (mil. Kč)1H211H20r/roček. J&T
Tržby7 4637 621-2,1 %7 644
EBITDA2 5782 792-7,7 %2 609
EBITDA marže34,5 %36,6 %-2,1 p.b.34,1 %
EBIT2 2052 389-7,7 %2 234
Čistý zisk1 8511 958-5,5 %1 813
Čistý zisk na akcii (p.a.)1 3481 426-5,5 %1 321

Zdroj: PMČR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.