Gevorkyan: Slovenské IPO na trhu Start

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Ode dneška začíná na trhu START úpis převážně nových akcií slovenské společnosti Gevorkyan, která se zabývá výrobou kovových součástek pomocí práškové metalurgie, spékáním a vstřikováním kovů. Využití produktu firmy je od automobilového průmyslu až po zdravotnictví. Speciální know-how umožňuje vyplňovat prostor na trhu a dosahovat konkurenční výhody (včetně ceny). Firma dosáhla loňských tržeb 54 mil. EUR (+12,5 % r/r) a provozního zisku EBITDA 15,9 mil. EUR (+27 % r/r). Úpis bude probíhat od 1 do 15. června 2022 při cenovém rozpětí 248-302 Kč/akcii. Hodnota objemu volně obchodovaných akcií by měla být 853-1040 mil. Kč a celková tržní kapitalizace by se tak měla pohybovat kolem 3,5 -4,2 mld. Kč. Získané prostředky společnost využije především pro další expanzi.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.