CSG: Dnes je vydáván dluhopis 8,00/2028 v objemu 4,5 mld. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Dnes společnost Czechoslovak Group (CSG) vydává seniorní nezajištěné dluhopisy 8,00/2028. Dluhopisy nesou pevný úrokový výnos 8,00 % vyplácený pololetně a jsou splatné 4. 7. 2028. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 Kč. Společnost uvedla, že v první fázi byly upsány dluhopisy za 4,5 mld. Kč, což je blízko hornímu okraji plánovaného objemu 3 – 5 mld. Kč. CSG je průmyslový holding, který působí v automobilovém, leteckém, železničním a především obranném sektoru. Společnost měla v loňském roce tržby téměř 25 mld. Kč a zisk před odpisy EBITDA 5,6 mld. Kč. Společnost provádí aktuálně rozsáhlé investice do rozšíření výroby, výstavby nových hal a instalace výrobních technologií, na což budou vynaloženy i prostředky z aktuální dluhopisové emise. Dluhopisy budou přihlášeny k obchodování na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.