Makro: Inflace na novém rekordu 11,1 %, ČNB čeká další zrychlení

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Spotřebitelská inflace v České republice dosáhla podle ČSÚ v únoru 11,1 % r/r (po 9,9 % v lednu) a dostala se tak na nové maximum od r. 1998. Inflace byla vyšší než očekávání trhu 10,4 % a než očekávání České národní banky 9,7 %. Na rekordu byla i tzv. jádrová inflace, vylučující administrativní změny cen či sezónní vlivy, a to s hodnotou 10,4 %. Inflace ukázala i prudkou meziměsíční dynamiku. Mezi únorem a lednem ceny vzrostly o 1,3 %, tedy více než dvojnásobně rychleji, než se očekávalo (0,6 % m/m). K růstu nejvíce přispěl růst cen energií, pohonných hmot a potravin. ČNB uvedla, že data potvrzují silné inflační tlaky jak domácího, tak zahraničního původu. Data za únor v sobě ještě téměř nezahrnují vliv konfliktu na Ukrajině, a ČNB proto očekává, že vzhledem k prudkému nárůstu cen komodit a oslabení koruny lze čekat další významný nárůst inflace.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.