Pale Fire Capital získal podíl ve španělském srovnávači pojištění Arpem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Pale Fire Capital podle své tiskové zprávy získala většinový podíl ve španělském online srovnávači pojištění Arpem.

Společnost Pale Fire Capital podle své tiskové zprávy získala většinový podíl ve španělském online srovnávači pojištění Arpem. Podíl nyní činí 83 %. Podle agentur za podíl zaplatila desítky mil. Kč. Arpem se zaměřuje na pojištění aut a motocyklů a nabízí srovnání nabídek cca 25 mezinárodních pojišťoven. Konkurenční výhodou Arpem je bodovací systém, který zachycuje nejenom cenu, ale i kvalitu pojištění. Pale Fire Capital má již podíl v polském srovnávači pojištění Mubi. Pale Fire Capital je mateřskou společností Pale Fire Financing, která má vydané dluhopisy 5,75/2026, s nimiž se obchoduje na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.