Colt CZ: Čtvrtletní úpravy vah indexů CECE a PX

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Dnes na závěr obchodování dojde k pravidelné čtvrtletní úpravě vah hned několika indexů včetně regionálního indexu CECE a domácího indexu PX, ale například i indexů FTSE. Nové váhy začnou platit od pondělí 20. června. Celkově by tentokrát úpravy měly být velmi mírné a přímé úpravy indexu CECE se týkají pouze 3 firem. Z titulů obchodovaných na pražské burze jde pouze o akcie COLT CZ

Dnes na závěr obchodování dojde k pravidelné čtvrtletní úpravě vah hned několika indexů včetně regionálního indexu CECE a domácího indexu PX, ale například i indexů FTSE. Nové váhy začnou platit od pondělí 20. června. Celkově by tentokrát úpravy měly být velmi mírné a přímé úpravy indexu CECE se týkají pouze 3 firem. Z titulů obchodovaných na pražské burze jde pouze o akcie COLT CZ, kde dojde k zvýšení váhy v reakci na předchozí zvýšení počtu volně obchodovaných akcií (tzv. free float). Podobné změny jsou většinou doprovázeny zvýšeným objemem a vyšší volatilitou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.