Colt CZ: Čtvrtletní úpravy vah indexů CECE a PX

1-minutové čtení
J&T specialista


Dnes na závěr obchodování dojde k pravidelné čtvrtletní úpravě vah hned několika indexů včetně regionálního indexu CECE a domácího indexu PX, ale například i indexů FTSE. Nové váhy začnou platit od pondělí 20. června. Celkově by tentokrát úpravy měly být velmi mírné a přímé úpravy indexu CECE se týkají pouze 3 firem. Z titulů obchodovaných na pražské burze jde pouze o akcie COLT CZ

Dnes na závěr obchodování dojde k pravidelné čtvrtletní úpravě vah hned několika indexů včetně regionálního indexu CECE a domácího indexu PX, ale například i indexů FTSE. Nové váhy začnou platit od pondělí 20. června. Celkově by tentokrát úpravy měly být velmi mírné a přímé úpravy indexu CECE se týkají pouze 3 firem. Z titulů obchodovaných na pražské burze jde pouze o akcie COLT CZ, kde dojde k zvýšení váhy v reakci na předchozí zvýšení počtu volně obchodovaných akcií (tzv. free float). Podobné změny jsou většinou doprovázeny zvýšeným objemem a vyšší volatilitou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.